DEFENES a EET

eet text final

Proč neevidujeme podle zákona o evidenci tržeb (EET)

1. PLATBA PŘEVODEM 

Přímé platby z účtu na účet předmětem evidence tržeb nejsou. 

2. PLATBA BRÁNOU GoPay

Ani tyto platby již nepodléhají EET

3. PLATBA DOBÍRKOU

Dobírky za určitých podmínek nepodléhají EET.

Pro doručování zboží využíváme výhradně tuto společnost:

2. Zásilkovna - Z-Point

Dopravci nevystupují v roli zastupujícího, nýbrž zastávají roli tzv. „prostředníka.“ Prostředníkem jsou mj. provozovatelé poštovních služeb, je-li přeprava realizována jako poštovní služba s doplňkově sjednanou poštovní službou dobírky. Poštovní službou je činnost prováděná dle poštovní smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů.

Dopravci s poštovní licencí nám převádějí platbu přímo z účtu na účet, nejsme proto povinni takovou platbu evidovat (nejsou splněny formální znaky evidované tržby).